Czym są kurtyny antystatyczne?


Materiały antystatyczne używane są na rynku w wielu branżach. Folia antystatyczna może być stosowana w różnego rodzaju obiektach magazynowych oraz przemysłowych.
Kurtyna antystatyczna wykonana jest z folii PCV, która nie elektryzuje się i nie gromadzi ładunków elektrostatycznych. Kurtyny antystatyczne składają się z pasów, które mogą w każdej kurtynie mieć różną szerokość, grubość i długość. Podczas produkcji do folii PCV dodawane są antystatyki, które powodują, że kurtyna nie wydziela ładunków elektrycznych i nie powoduje iskrzenia. Dzięki takiemu procesowi produkcji kurtyny antystatyczne spełniają swoją funkcję lepiej i dłużej niż kurtyny, które są tylko pokryte antystatykami. Najczęściej pasy, z jakich składa się kurtyna antystatyczna, mają szerokość 200 mm i grubość 2 mm lub 300 mm szerokości i 3 mm grubości. Czasem zdarza się, że kurtyny mają inne wymiary i są wykonywane na specjalne zamówienie.
Kurtyny antystatyczne stosowane są w miejscach zagrożonych wybuchem, np. zakładach przemysłu chemicznego i opakowaniowego, laboratoriach, kopalniach wydobywczych oraz malarniach proszkowych, a także w miejscach, gdzie wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić różnego rodzaju maszyny i urządzenia, np. w zakładach przemysłu elektronicznego oraz serwerowniach.
Kurtyny w swoim składzie zawierają substancje antystatyczne, które znajdują się na powierzchni pasa i zatrzymują cząsteczki wody. Następnie w wodzie dzięki antystatykom tworzone są jony, które mają za zadanie poprawić przewodnictwo elektryczne na powierzchni kurtyny. Warstwa wody zmieszanej z antystatykiem nie jest widoczna gołym okiem, ale skutecznie zmniejsza opór powierzchniowy materiału. Kurtyny są bezpieczne i dzięki nim nie występuję zagrożenie pożarem, które może być wywołane przeskakującą iskrą.
Aby kurtyna sprawowała prawidłowo swoją funkcję, musi zostać ona uziemiona, co oznacza, że należy odprowadzić ładunek elektryczny, a aby zachowała swoje właściwości, musi zostać zamontowana na elementach wykonanych z metalu.

Zobacz koniecznie: https://izolacyjnie.pl